ליצירת קשר, השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  הפחתת היטל השבחה

  מהו היטל השבחה?

  בעל נכס מקרקעין יחויב בתשלום היטל השבחה באחד משלושה מקרים אשר משביחים את שווי הנכס:

  1. אישור תכנית בניין עיר (לדוגמה – תוספת זכויות בניה).

  2. אישור הקלה (לדוגמה – חריגה מקווי בניין).

  3. שימוש חורג מתכנית (לדוגמה – שינוי ייעוד ממסחר למגורים).

  היטל ההשבחה ייגבה בעת מימוש הזכויות (דהיינו: מכר או הוצאת היתר בניה) על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה כאשר ההיטל הינו בשיעור של 50% משווי ההשבחה.

  מה עלי לעשות כאשר קיבלתי שובר לתשלום היטל השבחה?

  יש לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך לטובת בחינת היטל ההשבחה וערעור על שומת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בנושא ההיטל.

  חשוב לציין כי יש לפעול מיידית עם קבלת שובר התשלום והשומה מכיוון שניתן לערער תוך 45 יום מרגע קבלת המסמכים.

  על השמאי לבחון את המחלוקת לעניין השווי, לערוך שומה אחרת ולהגיש ערעור לביטול ו/או הפחתת שומת הוועדה באמצעות הליך בקשה למינוי שמאי מכריע, או באמצעות פנייה לוועדת ערר.

  מדוע לבחור באלי כהן שמאות מקרקעין?

  משרדנו מלווה את בעל הנכס מרגע קבלת השובר לתשלום ושומת הוועדה המקומית ועד להכרעת השמאי המכריע או וועדת הערר.

  בכדי לקבל תוצאה מקסימלית של הפחתה מלאה או חלקית וחיסון של אלפי שקלים, מהדרישה המקורית לתשלום היטל ההשבחה, יש לערוך עבודה מקיפה ועניינית, לערוך סקירה מעמיקה של נתונים ובחינת פרמטרים שונים היכולים להקנות פטורים לתשלום היטל השבחה.

  לבחינה ראשונית להגשת ערעור על שומת הוועדה ללא עלות צרו קשר

  היטל השבחה – כיצד ניתן להפחיתו?

  הפחתת היטל השבחה נדרשת כאשר החייב חושב ומעריך כי הוא נדרש לשלם מס גבוה מדי. היטל השבחה הינו תשלום הנגבה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין עלית שווים של מקרקעין. ניתן למצוא נסיבות שונות להטלתו וניתן לערער על החלטת הועדה. במקרים בהם מתקבל הערעור ייחסכו כספים רבים. ניתן לקבל שירות מאת משרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בעל הניסיון.

  הפחתת היטל השבחה – באלו מקרים?

  הפחתת היטל השבחה היא מהלך חשוב בעסקאות רבות. במקרים רבים, מבקשת הרשות המקומית להטיל מס על פי הערכתה, אלא, שלעיתים, החישוב אינו נכון או מסתמך על חוק שאינו רלוונטי, פרשנות מוטעית ועוד. היטלי השבחה נקבעים עקב אישור תכנית, בעת מתן הקלה לבעל הנכס, כאשר מתירים לו לעשות שימוש חורג בו. הרעיון הוא שהוא נהנה מעליית ערך הנכס, ולכן, חייב לשלם מס על הרווח הצפוי לו עקב זאת. היטל ההשבחה נגבה כאשר ממשים את הזכויות הניתנות: בעת מכירת הנכס או הזכויות עליו, בעת אישור בקשה להיתר בניה, בעת התחלת השימוש בזכויות בפועל וכדומה. לאחר שהיטל ההשבחה מגיע, ניתן לערער עליו תוך 45 יום.

  ניתן לערער על עצם הקביעה או על גובה  החיוב. בשני המקרים יש להיעזר בשמאי מקרקעין מוסמך אשר יגיש דו"ח נגדי. חוקי היטלי השבחה מורכבים, מתעדכנים מעת לעת ויש להכירם. כל בעל מקרקעין, רשאי למשל לדרוש מהוועדה לקבל את שומת ההשבחה כדי להבין איך נקבע הסכום, קיימים כללי תשלום על השבחה ברכוש משותף ועוד. היות ומדובר על סכומים גבוהים, יחסית, כדאי לשקול ערעור. שמאי מקרקעין יקבל את התיק ויכול להעריך אם כדאי לערער. במקרה וכן, הוא יגיש דו"ח נגדי ויגן עליו.

  משרד מקצועי להגשת ערעור והפחתת היטל השבחה

  ערעור על שומה נערך בתהליך מסודר כאשר הבורר הנקבע הינו שמאי אחר אשר הינו ניטראלי בויכוח. יש צורך להגיש ערעור המסתמך על תקדימים, על פרשנות אחרת לחוק ועוד. לשם כך, יש צורך בידע רב ובניסיון מצטבר. מומלץ לקבל שירות ממשרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בעל המוניטין בתחום.

  היטל השבחה ירושלים

  היטל השבחה ירושלים מוטל על בעלי נכסים בנסיבות שונות. החוק קובע כי בעלי נכסים שקבלו הקלות וזכויות שונות על נכסים שבבעלותם נהנים מרווח שיש לשלם עליו מס. הוועדה המקומית לתכנון ובניה קובעת את ההיטל וניתן לערער על עצם ההגשה או על גובה החיוב. ההחלטה על תשלום או על ערעור נעשית על פי שיקולי החייב, ולרוב, בייעוץ שמאי מוסמך. ניתן להיעזר בשירותי משרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן היכול לסייע רבות.

  היטל השבחה ירושלים – באלו נסיבות?

  היטל השבחה ירושלים יכול להיקבע בנסיבות שונות. כך, כאשר מאשרים תכנית המעניקה אחוזי בניה גבוהים יותר ממה שקיים במצב הנתון, בעת מתן הקלה לבעל הנכס, כאשר מתירים לו לעשות שימוש חורג בו וכדומה. החיוב מגיע בעת שמוכרים את הנכס או את הזכויות עליו, בעת שהוועדה מאשרת בקשה להיתר בניה, בעת התחלת השימוש בזכויות בפועל וכדומה. ניתן לערער עליו תוך 45 יום באמצעות הגשת דו"ח שמאי פרטי נגדי. ירושלים הינה עיר הנמצאת כל העת במגמת פיתוח והשיקולים לתת הקלות לבעלי הנכסים מגיעים מסיבות שונות.

  יחד עם זאת, לא תמיד הסכומים הנקבעים הם מדויקים, או שמסתמכים על פרשנויות שאינן נכונות לחוק ועוד. הדו"ח המנוגד חייב להתבסס על החוקים הקיימים, על פרשנות לחוק הספציפי עליו מסתמכים, על תקדימים מהעבר ועוד. היות וחוקי היטלי השבחה מורכבים ואף מתעדכנים מעת לעת יש להכירם. שמאי מקרקעין איתו מתייעצים יודע להעריך אם החיוב שנקבע הינו נכון ואכן נקבע כראוי. בשלב זה, תגיע ממנו המלצה לגבי הגשת ערעור או ויתור עליו. במידה וכן, הוא יגיש את הדו"ח הנגדי ויגן עליו.

  שמאי מומחה להפחתת היטל השבחה ירושלים והסביבה

  ערעור על שומה נערך בתהליך מסודר. לאחר הגשת הדו"ח הנגדי נקבעים מועדים לדיון עליו והם מתקיימים בנוכחות שמאי נוסף וניטראלי הנבחר כבורר בתיק. הויכוחים הינם מקצועיים, ובמקרים בהם הערעור מתקבל, יבוטל החיוב כליל או יתוקן. מומלץ לקבל שירות ממשרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן, הוא בעל ידע וניסיון מצטבר מעריכת שומות רבות מהעבר, ולקוחות רבים יכולים ליהנות משירותיו.

  בדיקת היטל השבחה

  בדיקת היטל השבחה נדרשת כאשר בעל הנכס מקבל החיוב מעריך כי היא אינה מחויבת המציאות או נכונה. בעקרון, היטל השבחה מוגש כאשר בעל הנכס מקבל הקלות או הטבות שונות היוצרות עבורו רווח נוסף בגינו עליו לשלם מס. ניתן לערער על חיוב כזה תוך 45 ימים מהגשתו. ערעור המתקבל יכול לחסוך לבעל החוב כספים רבים.  משרד "אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן" יכול לסייע ללקוחות נזקקים רבים.

  בדיקת היטל השבחה – בנסיבות שונות

  בדיקת היטל השבחה נדרשת כתגובה לחיוב שנשלח ללקוח. ההיטל עצמו מוטל בעת אישור תכנית המעניקה אחוזי בניה גבוהים יותר ממה שהתכנית הקודמת העניקה, בעת מתן הקלה לבעל הנכס, כאשר מתירים שימוש חורג בנכס וכדומה. החיוב עצמו מגיע בעת מכירת הנכס או את הזכויות עליו, בעת אישור בקשה לבניה, בעת התחלת השימוש בזכויות בפועל וכדומה. הוא נשלח על ידי הועדה לתכנון ובניה והצורך המיידי של החייב הוא לבדוק אם החיוב הינו במקומו, או אם אין בו טעות. הניסיון מוכיח, כי לא תמיד הסכומים הנקבעים הם מדויקים, שלעיתים, עורכי החיוב מסתמכים על פרשנויות שאינן נכונות לחוק ועוד.

  שמאי מקרקעין מוסמך יכול לבדוק את כל הנושא הנ"ל על פי הידע שלו והכרת החוקים בנושא. הדו"ח המנוגד חייב להתבסס על החוקים הקיימים, על פרשנות לחוק הספציפי עליו מסתמכים, על תקדימים מהעבר ועוד. חוקי היטלי השבחה מורכבים ואף מתעדכנים מעת לעת ויש להכירם. שמאי מקרקעין איתו מתייעצים יודע להעריך אם החיוב שנקבע הינו נכון ואכן נקבע כראוי. בשלב זה, תגיע ממנו המלצה לגבי הגשת ערעור או ויתור עליו. במידה וכן, הוא יגיש את הדו"ח הנגדי ויגן עליו.

  שמאי בעל הסמכה עבור בדיקת היטל השבחה וטיפול בנידון

  שמאי מקצועי יגיש דו"ח ובשלב הזה יתחילו הדיונים אל מול נציגי הוועדה לתכנן ובניה.  הויכוחים הינם מקצועיים, ובמקרים בהם הערעור מתקבל, החיוב עשוי להתבטל או להשתנות. מומלץ לקבל שירות ממשרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בעל הידע והניסיון המצטבר. כל הקלה במס תסייע מאוד ללקוח היכול לנצל את הכספים למטרות אחרות.

  משרד פרסום דיגיטלי משרד פרסום דיגיטלי