היטל השבחה

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו תשלום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגין אישור אחד משלושה מקרים אשר משביחים את שווי הנכס:

  1. אישור תכנית בניין עיר (לדוגמה – תוספת זכויות בניה).
  2. אישור הקלה (לדוגמה – חריגה מקווי בניין).
  3. שימוש חורג מתכנית (לדוגמה – שינוי ייעוד ממסחר למגורים).

מטרת ההיטל הינה לכסות על הוצאות הוועדה המקומית (שכוללות, למשל, רכישה או הפקעה של קרקע למטרות ציבוריות, תכנון ופיתוח עירוני, ותשלום פיצויים על ירידת ערך).

היטל ההשבחה ייגבה בעת מימוש הזכויות (דהיינו: מכר או הוצאת היתר בניה) על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה כאשר ההיטל הינו בשיעור של 50% משווי ההשבחה.

מה עלי לעשות כאשר קיבלתי שובר לתשלום היטל השבחה?

יש לפנות לשמאי מקרקעין מוסמך לטובת בחינת היטל ההשבחה וערעור על שומת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בנושא ההיטל.

חשוב לציין כי יש לפעול מיידית עם קבלת שובר התשלום והשומה מכיוון שניתן לערער תוך 45 יום מרגע קבלת המסמכים.

על השמאי לבחון את המחלוקת לעניין השווי, לערוך שומה אחרת ולהגיש ערעור לביטול ו/או הפחתת שומת הוועדה באמצעות הליך בקשה למינוי שמאי מכריע, או באמצעות פנייה לוועדת ערר.

מדוע לבחור במשרדו של אלי כהן?

משרדנו מלווה את בעל הנכס מרגע קבלת השובר לתשלום ושומת הוועדה המקומית ועד להכרעת השמאי המכריע או וועדת הערר.

בכדי לקבל תוצאה מקסימלית של הפחתה מלאה או חלקית וחיסכון של אלפי שקלים מהדרישה המקורית לתשלום היטל ההשבחה, יש לערוך עבודה מקיפה ועניינית, לערוך סקירה מעמיקה של נתונים ובחינת פרמטרים שונים היכולים להפחית משמעותית ואף להעניק פטור מלא מתשלום.

לבחינה ראשונית להגשת ערעור על שומת הוועדה ללא עלות צרו קשר.

הפחתת היטל השבחה

הפחתת היטל השבחה נדרשת כאשר החייב חושב ומעריך כי הוא נדרש לשלם מס גבוה מדי. היטל השבחה הינו תשלום הנגבה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין עלית שווים של מקרקעין. ניתן למצוא נסיבות שונות להטלתו וניתן לערער על החלטת הועדה. במקרים בהם מתקבל הערעור ייחסכו כספים רבים. ניתן לקבל שירות מאת משרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בעל הניסיון.

הפחתת היטל השבחה – באלו מקרים?

הפחתת היטל השבחה היא מהלך חשוב בעסקאות רבות. במקרים רבים, מבקשת הרשות המקומית להטיל מס על פי הערכתה, אלא, שלעיתים, החישוב אינו נכון או מסתמך על חוק שאינו רלוונטי, פרשנות מוטעית ועוד. היטלי השבחה נקבעים עקב אישור תכנית, בעת מתן הקלה לבעל הנכס, כאשר מתירים לו לעשות שימוש חורג בו. הרעיון הוא שהוא נהנה מעליית ערך הנכס, ולכן, חייב לשלם מס על הרווח הצפוי לו עקב זאת. היטל ההשבחה נגבה כאשר ממשים את הזכויות הניתנות: בעת מכירת הנכס או הזכויות עליו, בעת אישור בקשה להיתר בניה, בעת התחלת השימוש בזכויות בפועל וכדומה. לאחר שהיטל ההשבחה מגיע, ניתן לערער עליו תוך 45 יום. ניתן לערער על עצם הקביעה או על גובה  החיוב. בשני המקרים יש להיעזר בשמאי מקרקעין מוסמך אשר יגיש דו"ח נגדי. חוקי היטלי השבחה מורכבים, מתעדכנים מעת לעת ויש להכירם. כל בעל מקרקעין, רשאי למשל לדרוש מהוועדה לקבל את שומת ההשבחה כדי להבין איך נקבע הסכום, קיימים כללי תשלום על השבחה ברכוש משותף ועוד. היות ומדובר על סכומים גבוהים, יחסית, כדאי לשקול ערעור. שמאי מקרקעין יקבל את התיק ויכול להעריך אם כדאי לערער. במקרה וכן, הוא יגיש דו"ח נגדי ויגן עליו.

משרד בוטיק לטיפול בנושאי היטלי השבחה

ערעור על שומה נערך בתהליך מסודר כאשר הבורר הנקבע הינו שמאי אחר אשר הינו ניטראלי בויכוח. יש צורך להגיש ערעור המסתמך על תקדימים, על פרשנות אחרת לחוק ועוד. לשם כך, יש צורך בידע רב ובניסיון מצטבר. מומלץ לקבל שירות ממשרד אלי כהן שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בעל המוניטין בתחום.

הפחתת היטל השבחה מס שבח

הפחתת היטל השבחה מס שבח

השפעת הפחתת היטל השבחה על מבנים ובתים

היטל השבחה הוא מס המוטל על השבחה של מקרקעין (מבנים ובתים) על ידי תכנית משביחה שאותו גובה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במקרה שאושרה תוכנית לבניין עיר (תב"ע)  ואשר כתוצאה מכך ערכה של המקרקעין עלה. או לחילופין כאשר מבקשים הקלה, או  אם נעשה שימוש חורג. מס זה נועד לממן פרויקטים של תשתיות ציבוריות בקהילה המקומית, וכן תשלום עבור הוצאותיה של הוועדה לתכנון ובניה, ותשלום פיצויים (סעיף 197) כדי  לערער על גובה היטל ההשבחה המוטל צריך לפנות לשמאי מוסמך ובעל יכולות וכזה הוא משרדו של ELI COHEN שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן כדי שיבדוק האם גובה ההיטל אכן תואם את המציאות בשטח. פעילות זו כרוכה בבדיקה מדויקת ומהירה שכן הדד ליין הינו 45 ימים ויש צורך להחליט כמו כן האם יש ערך לערעור או לא, וזו הסיבה למה צריך משרד עם מוניטין והצלחה באמתחתו.

היטל ההשבחה בישראל הבנת מטרתו והשפעותיו

היטל ההשבחה נועד להעניק מימון לפרויקטים של תשתיות ציבוריות בקהילה המקומית, כגון כבישים, גשרים ופארקים. באמצעות מיסוי בנייה או השבחה של מבנים ובתים, היטל ההשבחה מבטיח שגם מי שנהנה מפרויקטים של התשתית הציבורית  יהיה זה שאף יתרום למימונם. בנוסף:

גירוי ענף הבנייה– באמצעות מיסוי בנייה או השבחה של מבנים ובתים, היטל ההשבחה יכול לעורר את ענף הבנייה המקומי, שכן הוא יוצר ביקוש לפרויקטים של בנייה חדשים.

השפעות חיוביות של הפחתת היטל ההשבחה

עידוד בניההפחתת היטל השבחה יכולה גם לעורר את ענף הבנייה על ידי הפיכתו לרווחי יותר. הדבר עשוי להוביל לגידול במספר הפרויקטים של בנייה ומשרות בקהילה המקומית.

לשם כך פנו למשרדו של ELI COHEN שמאות מקרקעין ויזמות נדל"ן בטלפון: 0546690893 לבדיקת היטל ההשבחה

מאמרים נוספים

לייעוץ ראשוני בחינם השאירו פרטים

Open chat
לשיחה מהירה בוואטסאפ