הערכת שווי נכס

משרדנו מבצע אומדן שווי לצורך מכירה ו/או טרום רכישה של נכסי מקרקעין, דירות מגורים, נכסים מסחריים מניבים, משרדים, תעשייה, דיור מוגן, נחלות, מגרשים, חו"ד בנושאי מיסוי להיטלי השבחה ומס שבח מקרקעין, טבלאות איזון ועוד. הלקוח יקבל חוות דעת מקיפה וקריאה בהתאם לתקינה השמאית הכוללת סקירה נרחבת ובחינת היבטים לצורך הערכת שווי הנכס הכוללת בין היתר: […]

אומדן דמי שכירות

במקרים שונים, לרבות מקרים משפטיים עולה הצורך לבצע אומדן דמי שכירות ראויים לנכס על ידי שמאי מקרקעין מוסמך על מנת לקבוע את גובה דמי השכירות אותו צריך לשלם צד א’ לצד ב’. אומדן דמי השכירות יכולים בנוסף לסייע למשקיע לדעת מה התשואה הוא יכול לקבל בגין רכישת נכס מקרקעין בין אם זה מסחרי, תעשייתי או […]

היטל השבחה

מהו היטל השבחה? היטל השבחה הינו תשלום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגין אישור אחד משלושה מקרים אשר משביחים את שווי הנכס: אישור תכנית בניין עיר (לדוגמה – תוספת זכויות בניה). אישור הקלה (לדוגמה – חריגה מקווי בניין). שימוש חורג מתכנית (לדוגמה – שינוי ייעוד ממסחר למגורים). מטרת ההיטל הינה לכסות על הוצאות הוועדה המקומית (שכוללות, […]

בדיקת כדאיות כלכלית

כדאיות כלכלית הינה הנתון שקובע ליזם האם כדאי להשקיע בפרויקט ומעניקה כלים לבחינת ההשקעה ואחוז הרווח היזמי טרם הכניסה להשקעה. משרדנו מבצע בדיקות היתכנות כלכלית לפרויקט הכוללים את אופי הפרויקט וייחודו, יתרונותיו, חסרונותיו, בחינת הפוטנציאל וניתוח השוק בסביבה. בדיקת כדאיות כלכלית והערכת שווי כלכלי של השקעה בנדל"ן, בוחנת את ההוצאות הצפויות לצורך הקמת הפרויקט לצד […]

בדיקת היטל השבחה

כל המידע על בדיקת היטל השבחה בדיקת היטל השבחה נדרשת כאשר בעל הנכס מקבל החיוב מעריך כי היא אינה מחויבת המציאות או נכונה. בעקרון, היטל השבחה מוגש כאשר בעל הנכס מקבל הקלות או הטבות שונות היוצרות עבורו רווח נוסף בגינו עליו לשלם מס. ניתן לערער על חיוב כזה תוך 45 ימים מהגשתו. ערעור המתקבל יכול […]

ייעוץ נדל"ן

ייעוץ נדל"ן ניתן עבור עסקאות הנחשבות למורכבות ביותר והכרוכות בהעברת כספים ניכרים מצד לצד. עסקאות רבות נעשות בין אנשים פרטיים, בין חברות בנייה וקבלנים ובין אנשים פרטיים, בין אנשי עסקים לבין עצמם וכדומה. בחלק מהעסקאות יש צורך בשמאות לשווי הנכס ובכל אחת בליווי של עורך דין שחייב להכין הסכם מסודר על פי החוק הקיים. שמאי […]

Open chat
לשיחה מהירה בוואטסאפ